Liberálna dohoda

občianske združenie

Čo chceme dosiahnuť

na Slovensku

Spýtajte sa nás

radi Vám odpovieme

Stanovy

občianskeho združenia

Čo chceme dosiahnuť?

Liberálna dohoda je pripravované združenie občanov, ktorým záleží na veciach verejných. Našou ambíciou je hľadať a vytvárať spoločenskú dohodu na riešeniach problémov, ktoré trápia občanov Slovenska.

Liberálne hodnoty

Naše pôsobenie stojí na pevných hodnotách liberalizmu – slobodná vôľa jednotlivca spojená ruka v ruke s jeho osobnou zodpovednosťou, neodňateľné právo každého človeka na jeho vlastný život, slobodu a hľadanie vlastnej cesty za osobným šťastím, vláda práva a fungujúci štát, ktorý riadne plní svoje základné funkcie, no nemieša sa občanom do ich osobného života.

Cesta k úspechu cez dohody

Uvedomujeme si, že povinnosťou politikov je dohodnúť sa, aby krajinu, ktorej vedenie im občania vo voľbách zverili, priviedli do lepšieho stavu. Na občianskom základe im v tom chceme pomáhať.

Budeme prinášať kompetentné, fungujúce a presaditeľné riešenia, aby Slovensko bolo dobre spravovanou krajinou slobodných občanov.

Jozef Kollár
Daniel Krajcer
Juraj Miškov
Martin Chren

Liberálna dohoda, 2013